Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

এক নজরে শিলমুড়ী (উ:) ইউনিয়ন

ইউনিয়নের নাম                               : ১০ নং(উ)শিলমুড়ী ইউনিয়ন পরিষদ

আয়তন                                       : ২৬০৪.৯৮ একর

গ্রাম সংখ্যা                                    : ১৯ টি

লোক সংখ্যা                                   : ২৭৩৫৫ জন

পুরুষ                                         : ১৫৩৩৫ জন

মহিলা                                        : ১২০২০ জন

পরিবার                                      : ৩২১৮

শিক্ষিতের হার                                : ৬৩%

মোট নলকূপ                                  : ৩৪০০টি                সরকারি: ৩৩৭ টি           বেসরকারী ৩০৬৩ টি

অগভীর নলকূপ                              : ৩৩৯৯টি                 গভীর নলকূপ: ০১ টি

ক. আর্সেনিক মুক্ত                            : ২৩৪৫টি

খ. আর্সেনিক যুক্ত                            : ১০৫৫টি

গ. অচল                                    : ৭৮

ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পপনা ক্লিনিক         : ০১টি

কমিউনিটি ক্লিনিক                           : ০২টি

নদী                                         : নাই

পুকুর                                        : ৫০২টি

কলেজ                                       : নাই

উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়                  : ০১টি

নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়                  : ০১ টি

প্রাথমিক বিদ্যালয়                            : ০৬ টি    সরকারি: ০৬টি  বেসরকারি: ০০টি

মাদ্র্রাসা                                      : ৫টি

মসজিদ                                     : ৪২টি

ব্যাংক                                      : নাই

হাটবাজার                                  : ০১টি